ELLE US MAY 2014

Antonia Vasylchenko by Carter Smith
American Beauty

Antonia Vasylchenko by Carter Smith
Styled by Samira Nasr