VOGUE US JULY 2014

Sasha Pivovarova by Karim Sadli
Razzle Dazzle

Sasha Pivovarova by Karim Sadli
Styled by Camilla Nickerson

via fashionscansremastered.net